افتتاح ترمینال سلام ‌در فرودگاه امام خمینی (ره)

صبح امروز سه شنبه 28 خرداد ماه 98 ترمینال سلام با ظرفیت 5 میلیون مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) و با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح گردید.

صبح امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ماه ۹۸ ترمینال سلام با ظرفیت ۵ میلیون مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) و با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح گردید.

صبح امروز و با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی ترمینال سلام با ظرفیت ۵ میلیون مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) افتتاح شد.

ترمینال گالری سلام در شهر‌ فرودگاهی امام خمینی (ره)‌ با همکاری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان ساخته شد.

امروز با حضور رئیس‌‌جمهو‌ر، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی به ‌بهره‌برداری رسید.

این پایانه مسافری که ‌‌به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است، ‌نخستین پایانه هوایی هوشمند کشور محسوب می‌شود و ‌ظرفیت اعزام و پذیرش پنج میلیون مسافر در سال دارد.

سه شنبه 28 خرداد 1398