مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان

مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان

سه شنبه 23 مرداد 1397