مراسم تحلیف یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 16 مهر 1397